วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เริ่มแล้วงาน “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ถูกต้องทางด้านการอนุรักษ์ กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น มีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างคึกคัก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30 น. ที่บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เทศบาลนครสงขลา กำหนดจัดกิจกรรม “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ในฐานะประธานจัดงานกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และมีนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา นโยบายคุณภาพชีวิตดี (CARE) : เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เอื้อต่อการดำรงชีวิต ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดพื้นที่การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน เยาวชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสงขลา มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว โดยต้องการผลักดัน และพัฒนาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping) ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่มีคุณค่าซึ่งจะสร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ถูกต้องทางด้านการอนุรักษ์ ให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ที่สำคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “กิจกรรมหลาดใต้สน คนบ่อยาง” จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาพื้นที่บริเวณศาลาไทยและหาดสมิหลา รวมถึงพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่ในการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ทุกคนได้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์และคงอยู่กับนครสงขลาต่อไป

สำหรับกิจกรรม “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2566 ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นบ้าน อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ชุมชน กว่า 100 ร้านค้า การประกวดหนุ่มประมงสงขลา และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรี และห้ามพลาดกับจุดเช็คอินนิทรรศการงานสร้างสรรค์จากขยะทะเล โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป