วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เปิดแล้ว!! เส้นทางใหม่ในภาคใต้ สงขลา ถึง นราธิวาส โครงข่าย Fiber Optic ของ กฟผ. ที่มั่นคงที่สุดในประเทศไทย พร้อมขยายเส้นทางให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ .

ด้วยศักยภาพของโครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ. ที่ติดตั้งอยู่บนเสาโครงเหล็กขนาดใหญ่ หรือเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย รวมถึงบริเวณพื้นที่ห่างไกล ทำให้โครงข่าย กฟผ. เป็นโครงข่ายที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพที่สุดในประเทศไทย โดย กฟผ. ได้ดำเนินการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีความมั่นคงสูง ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับระบบสื่อสารของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลานาน .

ปัจจุบัน กฟผ. ได้พัฒนาเครือข่ายให้มีความครอบคลุมทั่วประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ล่าสุดได้เปิดให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เส้นทางใหม่ในภาคใต้ เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมทั้งขยายเส้นทางให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ให้สามารถรองรับความต้องการการใช้บริการได้มากขึ้น นอกจากนี้ในเส้นทางการให้บริการที่มีอยู่ของ กฟผ. ยังมีความพร้อมให้บริการในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ตเพิ่มเติม สำหรับธุรกิจ หรือ หน่วยงานที่มีความต้องการโครงข่าย Fiber Optic ที่มีความมั่นคงสูงอีกด้วย

โครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ. ไม่เพียงแต่เป็นโครงข่ายที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพสูง และใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น ยังสามารถเป็นประตูเชื่อมต่อสู่ประเทศเพื่อนบ้าน นำไปสู่การติดต่อสื่อสารทั่วโลกได้อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อใช้บริการได้ผ่าน กองธุรกิจโทรคมนาคม กฟผ. โทรศัพท์ 0-2436-7460 หรือ อีเมล wisanu.sa@egat.co.th