วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เข็มที่ 2 (รอบแรก) ฟรี แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 4 กันยายน 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เข็มที่ 2 (รอบแรก) ฟรี แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ณ สนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ โดยวัคซีนซิโนฟาร์มที่ฉีดนั้น ได้รับกาจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 16,000 โดส (8,000 คน) การฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลหาดใหญ่ กับ เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (รอบแรก) ให้ชาวหาดใหญ่ใน วันที่ 4, 5 และ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.40 น.