วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

เที่ยวบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

สอบถามขัอมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 074–227000 , 074-227001-3ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางเข้าพื้นที่แต่ละจังหวัดได้ที่ www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/