วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (Big Cleaning) (วัดคลองเปล)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ นำโดยนายพงษ์พันธ์ สุทธิยาภรณ์ นายสมศักดิ์ อุไรรัตน์ และนายเอกชัย มากแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (Big Cleaning) พร้อมพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย สาเหตุของไข้เลือดออก บริเวณวัดคลองเปล (น้ำผุด) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา