วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมหารือปศุสัตว์และฟาร์มสุกรวางแนวทางป้องกันโรคระบาดในสุกร

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ จ.ส.อ. ฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางป้องกันการระบาดในสุกรในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นายมนูญ กองวงศ์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เจ้าของฟาร์มสุกรในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองเตย จำนวน 19 ฟาร์ม และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคองหงส์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

และในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ ทางเทศบาลเมืองคอหงส์และปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ จะร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจหาเชื้อในสุกรโดยการสวอป (Swab) ในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองเตย เพื่อวางแผนมาตรการการรักษาและป้องกันการระบาดในวงกว้าง ต่อไป