วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมทำ MOU ร่วมกับมูลนิธิพระครูโสภณคุณาทร

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ วัดคลองเปล นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ประชุมหารือร่วมกับพระครูโสภณคุณาทร เจ้าอาวาสวัดคลองเปล เกี่ยวกับการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมูลนิธิพระครูโสภณคุณาทร (สมปอง ทองชูช่วย)