วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์ ต้อนรับบุคลากรใหม่ (นางสาวประกายกาญจน์ สุวรรณวงค์)

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองคอหงส์โดย นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ และคณะผู้บริหารเทศบาล ให้การต้อนรับนางสาวประกายกาญจน์ สุวรรณวงค์ จากเทศบาลตำบลนาทวีนอก โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลนาทวีนอก ที่มาร่วมส่งและแสดงความยินดีในการโอนย้ายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์