วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ตามกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์