วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์เร่งดำเนินการจัดการขยะและซากกระทงในพื้นที่

ช่วงดึกของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าดำเนินการเก็บขนขยะ และกระทง ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อยน้อยที่สุด ซึ่งการจัดงานในคืนวันลอยกระทงมีประชาชนเข้ามาในพื้นที่อย่างคับคั่ง โดยรวมเทศบาลเมืองคอหงส์ มีการจัดการซากกระทงบางส่วนออกไปแล้ว หลงเหลือแค่เพียงบริเวณขอบสระของแก้มลิงเล็กน้อย เท่านั้น ทั้งนี้เทศบาลเมืองคอหงส์ได้ตระหนัก และให้การจัดกิจกรรมมีผลกระทบต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยการลอยกระทงในแหล่งน้ำปิดสามารถบริหารจัดการขยะได้รวดเร็ว และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบสัตว์น้ำ และให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในการออกกำลังหรือกิจกรรมอื่น ๆ ได้ตามปกติต่อไป ณ บริเวณบึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน เขตเทศบาลเมืองคอหงส์