วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์ลงพื้นที่ตรวจ ATK (Antigen Test Kit)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยงานศูนย์บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจ ATK (Antigen Test Kit : เป็นการเก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกไปถึงคอหอย) ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ จำนวน 20 ราย ผลออกมาปกติ