วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ จสอ. ฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ และ นายธันพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และนักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566 ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคอหงส์และพี่น้องชาวคอหงส์ที่นำสุนัขและแมวมาร่วมทำหมันในวันนี้ ณ เทศบาลเมืองคอหงส์