วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับอบจ.สงขลา เปิดครัวตามโครงการร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์ (บ้านทุ่งโดน)

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์ (บ้านทุ่งโดน) เพื่อเปิดครัวประกอบอาหาร ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายอดิสร จุลจินดา (ลุงหรอย) ร้านหรอย หาดใหญ่ ในการประกอบอาหาร จัดทำเมนูแกงส้มปลาทับทิม (เมนูเด็ดขึ้นชื่อของร้าน) เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม

โดยวันนี้ ทุกภาคส่วนของเทศบาล ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนพนักงานจากทุกส่วนราชการ รวมไปถึงภาคประชาชน ได้แก่ ตัวแทนจากชุมชนบ้านคลองหวะ และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ได้มาร่วมด้วยช่วยกันประกอบอาหารกล่องจากวัตถุดิบและรับมอบเงินสมทบทุนที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ห้างร้านต่าง ๆ และพี่น้องชาวคอหงส์ ตามโครงการโครงการชาวคอหงส์รวมใจต้านภัยโควิด-19

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจจะร่วมสมทบทุน หรือบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารกับทางเทศบาลเมืองคอหงส์ สามารถบริจาคได้ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์, อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์ (บ้านทุ่งโดน) และที่ป้อมกู้ชีพ-กู้ภัย (ประตู 108 ถนนปุณณกัณฑ์) ในทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป