วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่บริการตรวจประเมินภาวะสุขภาพให้แก่ชาวชุมชนบ้านทุ่งโดน

09 ม.ค. 2020
1108

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่บริการตรวจประเมินภาวะสุขภาพให้แก่ชาวชุมชนบ้านทุ่งโดน 1-4 ตามโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 6 ของสำนักงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.) ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์ (บ้านทุ่งโดน)