วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์พื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวะ

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมกับ นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และนายไพร พัฒโน อดีต นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้ลงพื้นที่ 2 แห่ง คือ ในช่วงเช้าเวลา ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ และในช่วงบ่าย ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านปลักธง