วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยฯ ของชุมชนตำบลคอหงส์

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมาย นายสุพลชัย ชูกำเกิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 “กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลคอหงส์” ณ สวนไผ่ลุงคิด และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สวนไผ่ลุงคิด และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภาพไตรมงคล (เจดีย์สแตนเลส)

กิจกรรมในวันนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ชุมชนคอหงส์ ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในรูปแบบของการเป็นมัคคุเทศน์ได้เรียนรู้พื้นที่การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และได้เรียนรู้การประสานเชื่อมต่อกับเพื่อนผู้ร่วมโครงการที่มาจากชุมชนต่าง ๆ โดยมี นายภานุวัฒน์ ศรีมาฆะ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในช่วงเช้า และนายสุธี มนต์สัตตาพร เจ้าหน้าที่จากพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล (เจดีย์สแตนเลส) เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติการในช่วงบ่าย (เดินชมสวนป่าพร้อมบรรยายให้ความรู้)