วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ปะรำพิธีหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อจัดสรรให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์นำไปเคารพและสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์