วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดพิธีปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ. บริเวณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองแม่เรียน บ้านทุ่งโดน นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธาน ในพิธีปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ พร้อมหน่วยงานที่ร่วมฝึกซ้อมแผนฯ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทศบาลนครหาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ที่สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่

  • กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์
  • สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)
  • ครูฝึกช่วยทางน้ำจาก บริษัทเซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด
  • นายหมู่ใหญ่หยุบ หมัดเส็ม(บังหยุบ)จากกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอหาดใหญ่ โดยมีนายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ กล่าวรายงาน

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของเทศบาลเมืองคอหงส์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองคอหงส์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีระเบียบ วินัย ความรู้รักสามัคคี กับเพื่อนร่วมงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เสมือนจริง ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 คืน 5 วัน ซึ่งผู้รับการอบรมมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์เป็นอย่างดี

โดยวันนี้จะมีการฝึกปฏิบัติของกำลังพลที่ได้แสดงการฝึกปฏิบัติตามคำสั่ง ความพร้อมปฏิบัติ ระเบียบ วินัย การฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม การดับเพลิง และมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกล่าวปิดอบรม