วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดประชุมประชาคมหารือการจัดตั้งตลาดชุมชนบ้านคลองหวะ

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมประชาคมหารือการจัดตั้งตลาดชุมชนในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองหวะ พร้อมด้วยนายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคประชาชน นำโดยประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ และตัวแทนชาวชุมชนบ้านคลองหวะ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการจัดตั้งตลาดชุมชน เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์