วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองควนลังร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานทั่วไป

วันนี้ (16 ต.ค.66) เวลา 10.30 น.ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี และนายร่อซี หนิมุสา รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยสิบตำรวจเอกสุพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในโอกาสเดินทางมาส่งนางจุรีรัตน์ กรอบเพชร พนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลเมืองควนลัง