วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองควนลังประชุมเตรียมพร้อมจัดงานส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566

วันนี้ (11 ต.ค. 66) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 3 เทศบาลเมืองควนลัง นายร่อซี หนิมุสา รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมประเพณี เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายบุญทัน วรรณเพชร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง สิบตำรวจเอกสุพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายทุกสำนัก/กองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งคำสั่งเทศบาลเมืองควนลัง โดยให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายนำเสนอและเตรียมความพร้อมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลเมืองควนลัง กำหนดจัดงานลอยกระทงขึ้นในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน (คลองภูมินาถดำริ) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม , การประกวดนางนพมาศ, การแสดงบนเวที การแสดงดนตรีมหรสพจากศิลปินนักร้อง ตลอดจนการแสดงผลงานและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่าง ๆ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองควนลัง และการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ มากมาย