วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองควนลังจัดงานประเพณีลอยกระทงปี 66 คึกคัก ยิ่งใหญ่ตระการตา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ภายใต้คำขวัญ “สืบสานลอยกระทงวิถีไทย ร่วมใจแต่งกายแบบไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน ( คลองภูมินาถดำริ) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลังและใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การแสดงคอนเสิร์ตวงลีแบนด์ คนหนังลุง การแสดงผลงานของสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองควนลัง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย บรรยากาศภายในงานมีแสง สี เสียง สวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา

สำหรับการจัดงานลอยกระทงของเทศบาลเมืองควนลังในปีนี้ จัดขึ้น 2 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมีหนูน้อยนพมาศเข้าร่วมประกวด จำนวน 17 คน ในคืนแรกจัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบคัดเลือก 10 คน และในคืนที่ 2 เป็นรอบตัดสิน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดกระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลการประกวด สรุปได้ดังนี้

การประกวดหนูน้อยนพมาศ- หนูน้อยนพมาศ ได้แก่ เด็กหญิงชยาภรณ์ แสงจันทร์ ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย – รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงไปรยา ชาตะสะ ได้รับเงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย – รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงศิรภัสสร กาญจนะ ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย – รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงพลอยภัณวาห์ นิ่มดวง ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย – รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ เด็กหญิงชนิสรา เจริญเวช ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายการประกวดกระทงประเภทสวยงาม – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเพ็ญนภา พูลดวง ได้รับเงินสด 5,000 บาท – รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวฑริตา อุทัยหอม ได้รับเงินสด 4,000 บาท – รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางฉลาด แก้วสมบูรณ์ ได้รับเงินสด 3,000 บาท – รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นายณัฐพล อรสุนทร ได้รับเงินสด 2,000 บาท – รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ นายณัฐพล อรสุนทร ได้รับเงินสด 1,000 บาทประเภทความคิดสร้างสรรค์ – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเฉลิม ทองจีน ได้รับเงินสด 5,000 บาท – รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางศศิ สุจริต ได้รับเงินสด 4,000 บาท – รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวน้ำฝน ทองศรี ได้รับเงินสด 3,000 บาท – รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นายนิทัศน์ แก้วยะรัตน์ ได้รับเงินสด 2,000 บาท – รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ นายณัฐพล อรสุนทร ได้รับเงินสด 1,000 บาท