วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองควนลังจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี พัฒนาพื้นที่วัดควนลัง ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (10 ต.ค. 66) เวลา 09.00 น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย สิบตำรวจเอกสุพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ ศรีอ่อน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกสำนัก/กอง ครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี พัฒนาพื้นที่วัด/มัสยิด เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วัดควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ที่มีสภาพเสื่อมโทรม กำจัดวัชพืช ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณรอบวัดให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม