วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลหาดใหญ่ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านในการปฏิบัติการเชิงรุก Swab ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ ประชาชนในถนนโชคสมาน 5 ซอย 21

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสุชาติ ศรประสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านในการปฏิบัติการเชิงรุก Swab ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ ประชาชนในถนนโชคสมาน 5 ซอย 21 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อในชุมชนและลดการแพร่ระบาดในเชิงรุก ซึ่งดำเนินการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำ เพื่อยืนยันผลและเร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงมารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)