วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในนามของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ รวมทั้งตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีและนำเสนอข้อมูลในการจัดการตามแผนป้องกันบรรเทาอุทกภัยในทุกขั้นตอน และร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน , ตรวจความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ในการเตรียมการป้องกันอุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนและปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เพื่อประกาศความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน โดยบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดภายในเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
“ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่”
เราจะเดินไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
“ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันอุทกภัย เพื่อนครหาดใหญ่”