วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

“เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมขัง ในช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง”

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตรวจสอบ, ขุดลอกคลอง,ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ เครื่องมือต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมขังและหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง ณ บริเวณคลองเตย ตามพื้นที่เขตต่างๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่