วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลามอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และเงิน ในการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 5 ครัวเรือน เกิดเหตุเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา โดยมี นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวินัย ปิ่นทอง รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รองสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และเงิน ในการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 5 ครัวเรือน เกิดเหตุเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณซอย 7 ถนนรัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา