วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดงานตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ มหกรรมวัฒนธรรม 2 เล

วันที่ 27 มีนาคม 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดงานตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ มหกรรมวัฒนธรรม 2 เล โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมพิธีเปิด งาน

โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นการสร้างรายได้ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “ไทยเที่ยวไทย” และถือเป็นกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นการนำ “สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่งดงามของภาคใต้ ” ทั้งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ผนวกเข้ากับ “นวัตกรรม”และ “ความคิดสร้างสรรค์” มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างเป็นสินค้าและบริการ

ซึ่งงานงานตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่ @ มหกรรมวัฒนธรรม 2 เล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2565 ณ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่มีกิจกรรมภายในงาน อาทิ
• การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงหนังตะลุง มโนรา กลองยาว
• การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งและดนตรีแจ๊ส
• ซุ้มจำหน่ายสินค้า อาหารโบราณ
• การสาธิตการทำขนม เพ้นท์ผ้าบาติก และการสาธิตอื่นๆ
•การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, การจัดนิทรรศการ “ผ้าไทย”
ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่