วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินงานขุดลอกคลอง ปรับภูมิทัศน์ พร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน

วันที21ก.ย66 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายวินัย ปิ่นทอง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายประเสริฐ สุขคะโต ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายเอกภพ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามจุดแรก – การจ้างเหมาเครื่องจักรในการขุดลอกคลองเตย บริเวณถนนชลธารา (หลังโรงเรียนแสงทองวิทยา)- จุดที่สอง ตรวจสอบพื้นที่บริเวณถนนกาญจนวานิช ตรงสะพานข้ามคลองเรียนตลอดจนถึงหลังตลาดคลองเรียน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ในเรื่องของวัชพืชในภายคลอง ซึ่งวันนนี้ท่านรองวินัย ได้เข้าไปตรวจสภาพพื้นที่เพื่อที่จะกลับมาวางแผน บูรณาการหน่วยงานภายในเพื่อเข้าไปดำเนินการจัดการกำจัดพวกวัชพืชต่อไป- จุดที่สาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย บริเวณคลอง 30 เมตร และได้กำชับผู้รับจ้างเรื่องของการบล็อกแนวกันดินภายในคลองเพื่ออย่าให้มีผลกระทบต่อการระบายน้ำภายในคลองในช่วงที่มีฝนตกเพื่อติดตามภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ อีกทั้งยังต้องดูแลภูมิทัศน์ริมคลอง รวมถึงการดูแลความสะอาดและรื้อลอกคูบริเวณถนนริมคลองด้วย เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม