วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดกิมหยง และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

วันที่ 28 เมษายน 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณจุลจิรา ธีรชิตกุล หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดกิมหยง และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ “คนหาดใหญ่ การ์ดไม่ตก ล้าง เลี่ยง ลด ป้องกัน covid – 19 ” (ล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ)
ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่