วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานรื้อลอกคูระบายน้ำ ดูดโคลนและสิ่งปฏิกูล บริเวณถนนอาจารย์ทอง ซอยคล้อยอุทิศ และ บริเวณถนนนิพัทธิ์อุทิศ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่