วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ลงพื้นที่บริเวณ ตลาดที่ประกาศปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า14แห่งทำรักษาความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และทำความสะอาด บริเวณ ตลาดที่ประกาศปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.00 น. ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เพื่อดำเนินการดูแลรักษาความสะอาด อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ดังนี้

 1. ตลาดสดพลาซ่า 1,2,3
 2. ตลาดริมทางรถไฟ
 3. ตลาดทัวร์รัถการ
 4. ตลาดหมอถัด
 5. ถนนประธานอุทิศ
 6. ซอยนำดี
 7. ซอยสังกะสี
 8. ซอยแม่เทียบ
 9. ซอยไทยพาณิชย์
 10. ถนนมนตรี 1
 11. ถนนมนตรี 2
 12. ถนนถัดอุทิศ
 13. ถนนรัถการ เริ่มตั้งแต่หน้ามัสยิดปากีสถานหาดใหญ่ จนถึง
  แยกโรงแรมทัวร์ทั้ง 2 ฝั่ง
 14. ถนนพูลสุวรรณ
  และบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ “คนหาดใหญ่ การ์ดไม่ตก ล้าง เลี่ยง ลด ป้องกัน covid – 19 ” (ล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ) ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่