วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกองพลพัฒนาที่ 4 รื้อ ลอก คู และรางระบายน้ำในเขตเทศบาลฯที่เป็นพื้นเสี่ยงน้ำท่วมขัง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ กองพลพัฒนาที่ 4 ต.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้ พล.ท.วัฒนา ดวงมณี ที่ปรึกษาส่วนตัวนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายบรรจง ร่มสงฆ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล นายชาญชัย กิตติคุณเสรี นายวิชิต พรรณราย นายอุดมศักดิ์ โป๊ะบุญชื่น นางกัณฑิมา ไพรสนธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและคณะติดตามงานสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าพื้นที่รักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 4 เขต ร่วมประชุมกับ พล.ต.สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 พ.อ.ชาญชัย กายเพ็ชร รอง เสธ.พล.พัฒนา4 พ.ท.อัครวัฒน์ ว่องวิษณุพงศ์ ผบ.พัน.พัฒนา4 ปรึกษาหารือในการร่วมพัฒนารื้อ ลอก คู และรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง 4 เขต ที่เป็นพื้นเสี่ยงสำหรับน้ำท่วมขัง เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้ดี เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

ซึ่งจะมีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. วันละ 1 เขต โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ จะสนับสนุนในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ในการรื้อ ลอกท่อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถหน่วยงานที่มาร่วมดำเนินการ และกองพลพัฒนาที่ 4 จัดกำลังสนับสนุนจำนวน 6 ชุด ทั้งรถน้ำ อุปกรณ์และกำลังพล ร่วมด้วยกำลังพลจากค่ายเสนาณรงค์ 1 ชุด และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 จำนวน 2 ชุด กรมทหารราบที่ 5 จำนวน 1 ชุด โดยทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะทำการสำรวจและกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการต่อไป

โดยมีพิธีเปิดวันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.บริเวณหน้าหอนาฬิกา และเริ่มดำเนินการรื้อ ลอก คูและรางระบายน้ำหลังจากเสร็จพิธี พร้อมกันนี้ พล.ต.สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ได้นำคณะของเทสบาลนครหาดใหญ่ เยี่ยมชมเครื่อง อุปกรณ์และยานพาหนะ ที่ทางหน่วยได้เตรียมพร้อมไว้สำหรับการช่วยเหลือประชาชน และหน่วยงานต่างๆที่ร้องขอความช่วยเหลือมาด้วย