วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่“ช่วยเหลือประชาชน” ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.ท สาคร ทองมุณี มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีเหตุสาธารณภัย (เหตุอุทกภัย, เหตุวาตภัย และเหตุอัคคีภัย) ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จากการลงทะเบียนยื่นคำขอผ่านองค์กรต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1)