วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ชี้แจงประชาชนเหตุที่นำผู้ตรวจคัดกรองจากโรงงานต่างๆ มากักตัวภายในโรงแรม เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม โรคโควิด 19

ผู้ประกอบการโรงแรมในหาดใหญ่ร่วมมือเป็น Local Quarantine
นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ประชุมทำความเข้าใจถึงมาตรการ การแก้ปัญหาและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสงขลา แก่ผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆที่จะใช้เป็นสถานที่กักกันภายในตัวเมืองหาดใหญ่ โดยมีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรี นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมรับฟังและประชุมทำความเข้าใจในครั้งนี้ด้วย โดยการจะนำผู้ที่ทำการตรวจคัดกรองจากโรงงานต่างๆ ที่มีผลเป็นลบ นำมากักตัวภายในโรงแรมที่ให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลาทำเป็นสถานพักและกักกัน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม โรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

ซึ่งขณะกำลังประชุมก็ได้มีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ที่เกิดความวิตกกังวลก็ได้เข้ามาร่วมฟังและสอบถามถึงหลักเกณฑ์ ความเชื่อมั่นที่จะไม่เกิดการแพร่ระบาดจากผู้มากักกันตัว ในการนี้นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอำเภอหาดใหญ่และสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ก็ได้ชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และลดความวิตกกังวลที่จะเกิดขึ้นว่า

 1. มีการใช้พื้นที่โรงแรมหลายแห่งในอำเภอหาดใหญ่ “เป็นพื้นที่สำหรับกักตัวกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรักษาผู้ป่วย” ความหมายของกลุ่มเสี่ยงคือ กลุ่มที่ผ่านการตรวจครั้งแรกแล้วและผลออกมาเป็นลบ ไม่ติดเชื้อ แต่ยังคงต้องมีการกักตัวให้ครบ 14 วัน ตามมาตรฐานที่ทางสาธารณสุขกำหนด
 2. กลุ่มผู้กักตัวส่วนใหญ่เป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่และใกล้เคียง การกักตัวอยู่ในพื้นที่สำหรับกักตัวกลุ่มเสี่ยง จะเป็นการควบคุมและลดโอกาสของการกระจายเชื้อเพิ่มเติม ในช่วงที่ผู้กักตัวมีเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ
 3. การกักตัวภายในพื้นที่กักกันมีการดูแลตามมาตรฐานขั้นสูงสุด ไม่มีการปล่อยให้ออกนอกพื้นที่โรงแรม ไม่อนุญาตให้ญาติหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่โดยเด็ดขาด และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง ขอให้ชาวชุมชนใกล้เคียงมั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน
 4. โรงพยาบาลสนามมีการขยายเพื่อรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ โดยใช้พื้นที่ของส่วนราชการเป็นหลัก อาทิ ภายในค่ายทหาร และศูนย์ประชุมฯ ม.อ. พื้นที่ศูนย์กีฬา อบจ.สงขลา รวมถึงในอำเภอต่างๆ ได้จัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมไว้สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วย
 5. การให้กลุ่มเสี่ยงมากักตัวในโรงแรม ก็สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้หลังจากต้องแบกภาระมานาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าดูแลพนักงานบางส่วน ซึ่งถือว่าได้ช่วยพยุงธุรกิจไปอีกระยะหนึ่ง
  ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด โดยใช้โรงแรมเป็นสถานกักกันตัวนั้น ก็จะมีอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมกับมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่มาพักกักกันตัว ได้แก่
 6. ทุกโรงแรมจะมีระบบการสื่อสารและกล้องวงจรปิดติดตั้งทุกชั้นของตัวอาคาร
 7. ห้องพักแต่ละห้องอยู่ได้ 1 คนต่อ 1ห้อง ไม่ปะปนกับผู้อื่น และห้ามออกนอกห้องพักโดยไม่จำเป็น
 8. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อผู้รับผิดชอบประจำสถานที่กักกัน
 9. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 24 ชม.
 10. มีการเก็บขยะ ทำความสะอาดและฉีดฆ่าเชื้อทั้งภายในตัวโรงแรมและบริเวณรอบข้าง
 11. น้ำเสียที่ปล่อยจากโรงแรมจะมีการฆ่าเชื้อให้ตลอดระยะเวลา
 12. หน้าต่างจะมีการล็อคไม่สามารถเปิดได้ เพื่อป้องกันการบ้วนน้ำลาย เสมหะ สั่งน้ำมูก ลงบนพื้น
 13. ผู้ถูกกักกันทำความสะอาดภายในห้องพักด้วยตนเอง และนำขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่ จัดไว้ให้บริเวณหน้าห้อง
 14. อาหารจะมีให้ 3 มื้อ ซึ่งทางโรงแรมจะประสานกับร้านค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เป็นผู้ทำและนำส่งที่โรงแรม เพื่อเป้นการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการใกล้เคียงด้วยกัน

ในการนี้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ถึงแม้ว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะติดประชุมที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ก็ได้ฝากข้อความและให้ความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ด้วยว่า ผู้ที่มาพักกักกันตัวในสถานที่โรงแรมนั้น เป็นคนทบุคคลที่ปลอดภัย ซึ่งได้คัดกรองมาแล้วเพียงแค่ต้องกักตัวไม่ให้ไปปะปนกับผู้อื่นเอามากักตัวเพื่อสังเกตอาการเท่านั้น และการเปิดให้บริการในรูปแบบของ Local Quarantine ถือเป็นนโยบาย และ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นความร่วมมือกันทั้งส่วนของสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำงานกันอย่างเต็มกำลัง จึงอยากขอให้ทุกคนเข้าใจ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเราจะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน