วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาระดมแนวคิดในการพัฒนาตลาดกิมหยงและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย ประธานชุมชน ร่วมประชุม การระดมแนวคิดในการพัฒนาตลาดกิมหยงและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่