วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ขอความร่วมมือประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ร้านค้า ร้านอาหาร ร่วมเปิดพื้นที่ทางเท้า “คืนทางเท้าให้กับประชาชน”

วันที่ 20 ธ.ค.66 ณ บริเวณ ถนนศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย หัวหน้า เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆทีเกี่่ยวข้อง ลงพื้นที่ขอความร่วมมือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการ ห้างร้าน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ หน้าบ้าน หน้าอาคาร หรือหน้าร้านค้า โดยการไม่ตั้งวางสิ่งของบริเวณทางเท้า ฟุตบาท ฝาคูระบายน้ำ หรือบนถนน อาทิ กระถางต้นไม้ ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ โต๊ะหินอ่อน รถจำหน่ายสินค้า หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่กีดขวางทางเท้า เพื่อร่วมกันในการจัดระเบียบทางเท้าและฟุตบาทให้ประชาชนเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย