วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป และไม้ค้ำเดิน ให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้โครงการโรงพยาบาล 1000 เตียง ผูกพันใจ ห่วงใยชาวบ่อยาง (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2)

บ่ายวันนี้ (20 ธ.ค. 66) คณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา พร้อมด้วย พันจ่าเอกสกล วัฒนอัมพร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมสหวิชาชีพ อสม. ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป และไม้ค้ำเดินให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้โครงการโรงพยาบาล 1000 เตียง ผูกพันใจ ห่วงใยชาวบ่อยาง สำหรับวันนี้ลงติดตามในพื้นที่ชุมชนวังเขียว วังขาว ชุมชนบ้านบน และชุมชนตีนเมรุ (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2) โดยได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป และไม้ค้ำเดิน พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 13 ราย และได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแล เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีสุขภาพใจที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น