วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลนครสงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

บ่ายวันนี้ (8 มกราคม 2567) ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา หาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา พลเรือโท พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในส่วนของเทศบาลนครสงขลา มี นายสมชาย จันทรประทิน นำข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

โดยร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าตะนุ จำนวน 38 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ และร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดชลาทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อคืนความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพื้นที่ ปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน ประชาชนและข้าราชการให้มีจิตอาสาทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในปัจจุบันให้คงอยู่กับท้องทะเล รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบนิเวศใต้ทะเลไทยอย่างยั่งยืน

การปล่อยเต่าทะเลนั้น เป็นการเพิ่มจำนวนเต่าในทะเลให้มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีแนวโน้มใกล้ที่จะสูญพันธุ์จึงจำเป็นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งเต่าทะเลที่นำมาปล่อยนั้น เป็นเต่าทะเลที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ พื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 2 บริเวณแหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รับผิดชอบดูแลในการอนุบาลลูกเต่าทะเลให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เต่ามีอัตรารอดชีวิตมากขึ้น