วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

เทศบาลนครสงขลาลงพื้นที่ดำเนินการเจาะทางระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ่อนวัว เพื่อไม่มีมีน้ำขังภายในชุมชน

เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะทางระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ่อนวัว เพื่อไม่มีมีน้ำขังภายในชุมชน ซึ่งได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนหลังจากที่นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้ลงพื้นที่ในโครงการเทศบาลพบประชาชน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา