วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลนครสงขลาร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมี พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายอำพล ธรรมปาโล และนางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 90 ตัว โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์