วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลนครสงขลาจัดประชุมวางแนวทางในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมเหตุอุทกภัย เร่งดำเนินการเตรียมแผนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรับมือกับสถานการณ์เหตุอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา

บ่ายวันนี้ (21 พ.ย.66) ณ ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมวางแนวทางในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมเหตุอุทกภัย เพื่อเร่งดำเนินการเตรียมแผนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรับมือกับสถานการณ์เหตุอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา โดยมี นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายชูจิตร ไตรวรรณ์ ปลัดเทศบาลนครสงขลา สมาชิกเทศบาลนครสงขลา และประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลาเข้าร่วมประชุมฯ

การประชุมฯ ในวันนี้ เพื่อให้ทุกส่วนร่วมบูรณาการทำงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของการระบายน้ำแต่ละพื้นที่ การขอความร่วมมือคนในชุมชนให้ช่วยเก็บกวาดขยะจากบ้านเรือนของตนเองเพื่อไม่ให้ปิดกั้นทางน้ำ ตลอดจนเร่งฟื้นฟู ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์บางส่วน เช่น ถนน คูระบายน้ำอุดตัน สะพาน ไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเสียหาย .

หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา ต้องการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลนครสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-1016, 0-7431-2700