วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2023 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ ได้จัดงานลงนามกรอบความร่วมมือ MOU เพื่อแลกเปลี่ยนธุรกิจท่องเที่ยวระหว่าง 5 จังหวัดภาคใต้และผู้ประกอบการสมาคม MATTA MELAKA CHAPTER ประเทศมาเลเซีย นับว่าเป็นผลงานด้านการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา
โดยหนังสือพิมพ์มาเลเซีย Sin Chew Daily ฉบับวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ 2023 หรือ https://www.sinchew.com.my/?p=4488471