วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

“เกษตร” มรภ.สงขลา เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “โรตีและคัสตาร์ดคาราเมล” สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-14 ต.ค.66

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “โรตีและคัสตาร์ดคาราเมล” ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16:00 น.
ณ หน่วยปฏิบัติการเบเกอรี่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา
ผู้สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ รับจำนวน 20 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-14 ตุลาคม 2566 ชำระค่าวัตถุดิบฝึกอบรมเพียง 50 บาท เท่านั้น! สมัครได้ที่ https://forms.gle/DEEFHxjUHtJbhJ7r5 วิทยากรโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ในรายวิชา การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร. 094-3409436 (สมาย), 098-1399735 (มายด์)