วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

“เกษตร” มรภ.สงขลา อบรมหลักสูตรระยะสั้น “การจัดเตรียมฟาร์มและการเลี้ยงจระเข้เบื้องต้น” ชูจุดเด่นโปรตีนสูง ไขมันน้อย ราคาไม่สูงมาก ทดแทนเนื้อสัตว์เศรษฐกิจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า ในหัวข้อ“การจัดเตรียมฟาร์มและการเลี้ยงจระเข้เบื้องต้น” หวังสร้างทางเลือกผู้บริโภคในภาวะเนื้อสัตว์เศรษฐกิจมีราคาแพงต่อเนื่อง เผยจุดเด่นเนื้อจระเข้ให้โปรตีนสูง พลังงานต่ำ ไขมันน้อย ราคาไม่สูงมาก

อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางคณะฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง “การจัดเตรียมฟาร์มและการเลี้ยงจระเข้เบื้องต้น” ณ ฟาร์มเลี้ยงจระเข้คุณสุรจิต ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กล่าวเปิดการฝึกอบรมโดย รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ซึ่งในช่วงสภาวะเนื้อสัตว์เศรษฐกิจที่คนนิยมบริโภคเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว มีราคาแพงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 เป็นต้นมา เนื้อสัตว์ทางเลือก “จระเข้” ได้เข้ามาอยู่ในกระแสความสนใจและเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากเนื้อจระเข้ให้โปรตีนสูง พลังงานต่ำ ไขมันน้อย ราคาไม่สูงมาก ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จึงได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่สนใจ

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีเกษตร ได้มอบหมายให้ตนรับหน้าที่เป็นวิทยากร ในฐานะที่เป็นผู้ทำงานวิจัยด้านการจัดการฟาร์มเลี้ยงจระเข้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงจระเข้อีก 2 ท่าน คือ นายวิเชียร รัตนกาญจน์ ประธานกลุ่มวิสาหิจชุมชนผู้เลี้ยงจระเข้ขุนบ้านทรายขาว และ นายสุรจิต หวานนวล เจ้าของฟาร์มเลี้ยงจระเข้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้สนใจเลี้ยงจระเข้ตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่ในเรื่องการขออนุญาตเพาะเลี้ยง การก่อสร้างบ่อเลี้ยงจระเข้แบบต่าง ๆ สายพันธุ์จระเข้สำหรับการเพาะเลี้ยง อาหารและการให้อาหาร อุปกรณ์การเลี้ยง น้ำสำหรับเลี้ยงจระเข้ และการจัดฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในเบื้องต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าชมย้อนหลังได้ทางยูทูป https://youtu.be/U0p5X1OjvrQ หรือติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจระเข้ได้ทางเพจเฟซบุ๊ค “คนเลี้ยงอยู่ได้ จระเข้ไทยอยู่รอด” ซึ่งเป็นพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับจระเข้ในทุกด้าน ก่อตั้งโดยความร่วมมือของคณาจารย์นักวิจัยด้านจระเข้ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา

อนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้ อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีมาก จากผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและลักษณะซากจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย ในเขตตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดทำร่วมกับ ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเป็นรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) Section ที่ 7: กลุ่มการผลิตสัตว์ และอื่นๆ (สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง)