วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

“อ.รวิสรา ศรีชัย” รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา รับรางวัลเชิดชูเกียรติปิยชนน์คนดี สาขาผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยมแห่งปี

 มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “อ.รวิสรา ศรีชัย” รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติปิยชนน์คนดีแห่งปี สาขาผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยม เตรียมเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณวันที่ 23 ตุลาคมนี้

อาจารย์รวิสรา ศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการคนดีของสังคมตอบแทนคุณแผ่นดิน สำนักงานสภาองค์กรอนุรักษ์วัฒนธรรมช่วยเหลือเด็กและคนชรา ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปิยชนน์คนดีแห่งปี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมยอดเยี่ยมแห่งปี โดยจะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อ.เมือง จ.กระบี่

อาจารย์รวิสรา กล่าวถึงความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับว่า รู้สึกมีความปิติใจเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นเกียรติสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ที่ได้รับพิจารณา และขอขอบพระคุณที่เห็นถึงคุณประโยชน์ที่ได้ทำงานเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเป็นสมบัติของทุกคนในบริบททางสังคมที่หลากหลาย วัฒนธรรมนี้ยังคุณประโยชน์มหาศาลเพื่อเป็นเครื่องมือขัดเกลาทางสังคม และงานวัฒนธรรมสามารถพัฒนาศักยภาพของทุกเพศทุกวัย การทำงานอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมที่ได้ทำนั้นได้ถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ บทบาทการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเป็นหน้าที่ของทุกคน ปัจจุบันงานวัฒนธรรมจึงได้ขยายวงกว้างจากสถาบันการศึกษาสู่ชาวบ้านในชุมชนมากขึ้น อยากฝากว่ารักษ์วัฒนธรรมขับเคลื่อนไปด้วยกันทุกภาคส่วน วัฒนธรรมจึงจะเข้มแข็งเสริมสร้างให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข