วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

“อ.พิเชษฐ์ จันทวี” รองอธิการฯ มรภ.สงขลา รับมอบเสื้อเกียรติยศจาก กกท. ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการกีฬา

อ.พิเชษฐ์ จันทวี” รองอธิการบดี มรภ.สงขลา รับมอบเสื้อเกียรติยศจาก กกท.ในพิธีเปิดกิจกรรม วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติประวัติในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการกีฬา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) รับมอบเสื้อเบลเซอร์ (เสื้อเกียรติยศ) จากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ภาค 4 ในพิธีเปิดกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมอบเสื้อเกียรติยศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติในฐานะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2564 จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9) และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) นอกจากนั้น ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา การออกกำลังกาย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬามากยิ่งขึ้น