วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

“อ.ญาณพัฒน์ ชูชื่น” คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา อดีต นศ.ทุนพลเอก เปรมฯ รับโล่เชิดชูเกียรติ นศ.ทุนดีเด่น มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มรภ.สงขลา

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อปี 2538 ได้รับโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาทุนดีเด่นมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2565

โอกาสเดียวกันนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 12 คน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ