วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

“อาริยะวัฒน์ ชำนาญกิจ” นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

“อาริยะวัฒน์ ชำนาญกิจ” นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 เจ้าตัวเผยสุดภูมิใจ หวังให้คนรุ่นใหม่กล้าแสดงออก ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

สมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายอาริยะวัฒน์ ชำนาญกิจ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน

 นายอาริยะวัฒน์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนจะกล้าที่จะแสดงออกและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพราะเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาทุกสิ่งอย่าง ท้ายที่สุด ต้องขอบคุณผู้ที่คอยสนับสนุนและมีส่วนในการได้มาซึ่งรางวัลในครั้งนี้