วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

อาจารย์และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการสื่อดิจิตอลออนไลน์นานาชาติ Virtual Gallery ASEDAS 2021 “A New Hope”

Virtual Gallery ASEDAS 2021 (ASEAN Digital Art Society) เป็นการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ ระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี 2020 สำหรับปี 2021 จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “A New Hope” 

ในปีนี้มหาวิทยาลัยคริสเตียนมารานาธา ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศมาเลเซีย และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย หอศิลป์แห่งชาติอินโดนีเซีย และศูนย์ศิลปะแห่งรัฐมาเลเซีย มี 40 ประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานศิลปะ ทําให้นิทรรศการนี้เป็นหนึ่งในนิทรรศการระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2564 ร่วมชมผลงานศิลปะได้ที่ https://bit.ly/3l1A0Wk

วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน ASEAN Digital Art Society (ASEDAS) การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและดั้งเดิม ในขณะที่โลกเต็มไปด้วยการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรง กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมต้องดำเนินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์นี้ ASEDAS ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลในงานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เป็นสากล คือการปลุกจิตสำนึกของศิลปินดิจิทัลในอาเซียนให้ยอมรับว่า Digital Art เป็นศิลปะร่วมสมัยที่เทียบเท่ากับศิลปะสมัยใหม่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ASEDAS เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2020 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบให้การเผยแพร่ผลงานศิลปะไม่อาจดำเนินการได้อย่างปกติ  Assoc. Prof Ahamad Tarmizi Azizan ได้ประสานงานกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย ร่วมมือกันสรางพื้นที่การสื่อสารออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ และทดแทนการจัดนิทรรศการแบบเดิม สมาชิกประกอบด้วย ประเภทสาธารณะ (บุคคลทั่วไปร่วมทั้งนักศึกษาระดับอุดมศึกษา)ประเภทนักเรียน-นักศึกษา (อายุไม่เกิน 18 ปี)  ประเภทเด็กเล็ก และประเภทศิลปินรับเชิญ (ศิลปิน นักออกแบบ และอาจารย์ศิลปะ)  ซึ่งนิทรรศการสื่อดิจิตัลออนไลน์ครั้งที่ 1 จัดเมื่อปี 2020 ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด มีผู้ส่งผลงานร่วมแสดงมากกว่า 500 ผลงาน จาก 34 ประเทศทั่วโลก

จากความสำเร็จและการตอบรับที่ดีในการจัดงานครั้งแรก ASEDAS 2020 Virtual Exhibition ในปี 2564 ASEDAS ได้จัดงาน ASEDAS 2021 International Digital Art Exhibition อีกครั้งในหัวข้อ “A NEW HOPE” พร้อมเชิญศิลปินทั่วโลกร่วมงานแสดงนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่นี้ โดยมี Faculty of Art and Design, Maranatha Christian University, Bandung, Indonesia เป็นเจ้าภาพ สำหรับปีนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งผลงานคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ ASEDAS 2021 ดังนี้

1.                   อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ ผลงานชื่อ

  1.1          “The Triumph of the World’s People Over the Covid-19 devil”   1.2          “Let’s Celebrate after the victory against COVID

2.                   อาจารย์โชติพงศ์ บุญฤทธิ์  ผลงานชื่อ “Love is…”

                      3.       นางสาวมุทิตา แตงเลี่ยน นิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงานชื่อ “Hope”

                      4.       นางสาวธัญลักษณ์ เชื้อพรหม นิสิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงานชื่อ “Life”

                สำหรับนิทรรศการสื่อดิจิตัลออนไลน์ครั้งที่ 3 ASEDAS 2022 ที่จัดต่อเนื่องในปีหน้า ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ